UPRAVA

Dedić Nijaz -Prokurista
Vlasnik/osnivač društva

Kontakt forma

Slika
Taletović Edin
Direktor,
Transport (kiperi, cisterne):

061 146 485
e-mail: denix.doo@bih.net.ba
Slika
Dedić Kemal 
Prodaja vozila:

062 840 952
e-mail: denixdoo@gmail.com
Slika
Šefik Čeliković
Prodaja dijelova i vozila:

062-286-669
e-mail:
denixparts@gmail.com
Radno vrijeme: 8 – 16h
Slika
Dedić Nedžad
Transport (labudica):

062 144 469
e-mail: denixdoo@gmail.com
Slika
Softić Jasmin
Komercijala:

Mob.061/594 953
Tel: 035 /644 886
Fax: 035/644 535
e-mail: denixdoo1@gmail.com
Slika
Jasmin Fazlić
Prodaja dijelova:

Mob.062-620-510
e-mail: 
denixparts@gmail.com
0 0